Colònia Güell

Història de la Colònia Güell

El desenvolupament de la Colònia Güell es va iniciar l'any 1.890 a iniciativa de l'empresari Eusebi Güell en la seva finca Can Soler de la Torre, situada en el terme municipal de Santa Coloma de Cervelló, actual Comarca del Baix Llobregat.

L’ interès per allunyar-se dels conflictes socials existents a la ciutat va fer que la nova indústria es plantegés en el marc d'una Colònia industrial; amb les cases dels obrers al costat de la fàbrica, integrades en la mateixa propietat, constituint un nucli urbà amb personalitat pròpia i amb la seva vida social i econòmica tutelada per l'empresa.

A diferència de la gran majoria de colònies industrials de Catalunya, Eusebi Güell va procurar millores socials per als treballadors i va aplicar la seva condició de mecenes de la cultura. Així doncs, va dotar a la Colònia Güell d'equipaments culturals i religiosos i va incorporar el corrent modernista a les noves construccions, encarregant projectes a diversos arquitectes, i singularment a Antoni Gaudí la construcció de l'església.

Els paletes mestres d'obra van deixar també la mostra del seu talent en molts dels edificis, com és especialment visible en la varietat de cornises i detalls de les façanes.

Les colònies industrials estaven concebudes com una organització socioeconòmica que tenia com a finalitat primera la producció industrial. La fàbrica ocupava la major part del temps dels homes i dones de la Colònia, per a ells i elles era la garantia de tenir un salari regular en uns temps de precarietat econòmica.

Així i tot, el moviment sindical i les reivindicacions obreres van arribar a la Colònia amb el pas dels anys. Al començament de la guerra civil la fàbrica va ser col·lectivitzada i gestionada pels seus treballadors. Acabada la guerra, va ser restituïda a la família Güell, que l'any 1.945 la va vendre a la família Bertrand i Serra. Durant els anys següents la Colònia va continuar la producció industrial i va mantenir la personalitat del nucli urbà diferenciada del poble de Santa Coloma de Cervelló. Aquest últim va continuar creixent en població superant la de la Colònia en els anys 60.

La Colònia Güell es va mantenir al marge del creixement urbanístic desorbitat dels anys 60 i 70 en conservar-se com una propietat gairebé compacta que tenia com a objectiu prioritari la producció industrial. En el marc de la crisi del sector tèxtil, l'any 1.973 la fàbrica va cessar la seva activitat, produint un gran impacte social en la Colònia. Durant els anys següents la propietat es va anant venent: la fàbrica en fraccions a empreses diverses, les cases als seus habitants, i els equipaments i terrenys de l'entorn a institucions públiques.

Al 1990 el conjunt de la Colònia Güell va ser declarat Bé d'Interès Cultural–Conjunt Històric i es va establir la protecció dels edificis més rellevants, així com de les característiques generals d'edificació.

En els anys del canvi de segle, del XX al XXI, va començar la rehabilitació dels edificis de la fàbrica, l'església, l'antiga cooperativa de consum i la plaça Joan Güell, així com la millora de les pinedes de l'entorn i del camí de Gaudí. L'any 2002, amb motiu de l'any internacional Gaudí, es va construir el nou aparcament per als visitants i es va implantar l'organització del servei de visites al conjunt de la Colònia.

Visita la Colònia Güell

 Destaquem

Algunes recomanacions en les que trobar més informació interessant sobre la Colònia Güell.